Angående denna Väggmonteringsinstallationsguide

 • Denna guide förklarar installatationsmetoden för kvalificerad personal som monterar soundbaren på en vägg.
 • Denna guide använder följande signalord för viktig information.
  • FÖRSIKTIGHET
  • Det här avsnittet behandlar ”risk för personskador”.

  • MEDDELANDE
  • Indikerar punkter du måste iaktta för att förhindra fel på produkten, skada eller felaktig funktion samt skydd av miljön.

  • OBS!
  • Indikerar noteringar om instruktioner, restriktioner på funktioner och ytterligare information som kan vara hjälpfull.

 • Illustrationerna i denna guide är endast avsedda för instruktionsändamål.
 • Företagsnamn och produktnamn i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
OBS!
 • Säkerhetsanvisningar och Snabbuppstartsguide medföljer denna produkt. Allmänna försiktighetsåtgärder för hantering av denna produkt beskrivs i Säkerhetsanvisningar. Läs det här dokumentet innan du installerar soundbaren.
 • För mer information om funktionerna se Användarguide för din produkt.