Brugervejledning til Smart Pianist

Klargøring. 2

Tilslutning til dit instrument 4

Brug af Smart Pianist 5

Ofte stillede spørgsmål 12

Smart Pianist kan bruges, når den er tilsluttet til et kompatibelt instrument. Klik her for at få vist en liste over kompatible instrumenter og tilgængelige funktioner.

*Yamaha kan fra tid til anden opdatere appen uden varsel. For at kunne udnytte funktionerne fuldt ud anbefales det, at du bruger den seneste version.

Om denne vejledning

  De illustrationer og skærmbilleder, der vises i denne vejledning, er kun til instruktionsformål. Skærmbillederne er taget ved hjælp af en iPad.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning og iPadOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

  App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

  Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

  Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

  Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Yamaha Corporations anvendelse af sådanne mærker sker altid under licens.

  Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.