Tilkobling av fronthøyttalere som støtter bi-amp-tilkoblinger

Du kan koble til fronthøyttalerne som støtter bi-amp-tilkoblinger.

For å aktivere bi-amp-funksjonen, konfigurer de nødvendige høyttalerinnstillingene. For mer informasjon, se følgende:

MERKNAD
  • Før du foretar bi-amp-tilkoblinger, fjern eventuelle braketter eller kabler som kobler en woofer sammen med en tweeter. Se i instruksjonshåndboken for høyttalerne for mer informasjon. Hvis du ikke foretar noen bi-amp-tilkoblinger, sørg for at brakettene eller kablene er tilkoblet før du kobler til høyttalerkablene.

MERK
  • Følgende høyttalere kan ikke være tilkoblet samtidig.
  • Surround-høyttalere
  • Zone B-høyttalere
  • Bi-amp-høyttalere
  • FRONT-terminalene og SURROUND/BI-AMP/ZONE B-terminalene sender ut de samme signalene.