Koble til høyttaleren

Koble en høyttalerkabel mellom den negative (–) terminalen på apparatet og den negative (–) terminalen på høyttaleren, og mellom den positive (+) terminalen på apparatet og den positive (+) terminalen på høyttaleren.

MERKNAD

Når du kobler til høyttalerkablene, merk deg følgende:

 • Klargjør høyttalerkablene på et sted med avstand til apparatet for å unngå at tråddeler uforvarende kommer inn i apparatets indre, fordi det kan føre til kortslutning eller feil på apparatet.
 • Feil tilkobling av høyttalerkabler kan føre til kortslutning og skade på apparatet eller høyttalerne.
 • Tvinn de avisolerte lederne i høyttalerkablene fast sammen.
 • Ikke la høyttalerkablenes avisolerte ledere berøre hverandre.
 • Ikke la høyttalerkabelens avisolerte ledere komme i kontakt med apparatets metalldeler (bakre panel og skruer).

MERK
 • Fjern apparatets strømkabel fra vegguttaket før du kobler til høyttalerne.
 • Sørg for å koble til front venstre og høyre høyttalere.
 • (Kun USA- og Canada-modeller)
  Med standardinnstillinger er apparatet konfigurert for 8-ohms høyttalere. Ved tilkobling av 6-ohms høyttalere, sett apparatets høyttalerimpedans til “6 Ω MIN”. For mer informasjon, se følgende:
 1. Fjern cirka 10 mm av isolasjonen fra enden av høyttalerkabelen, og tvinn den avisolerte lederen fast sammen.
 1. Løsne høyttalerterminalen.
 1. Stikk inn den avisolerte kabelen i åpningen på siden (oppe til høyre eller nede til venstre) på terminalen.
 1. Stram til terminalen.
 • Nå er tilkoblingen fullført.
MERK
 • Hvis "Check SP Wires" vises på frontdisplayet når apparatet slås på, slå av apparatet, og kontroller at høyttalerkablene ikke er kortsluttet.
 • (Kun modeller for USA, Canada, Kina, Taiwan, Brasil, Sentral- og Sør-Amerika og generelle modeller)
  Når du bruker en bananplugg, stram til høyttalerterminalen og sett en bananplugg inn i enden av terminalen.