Stille inn ditt høyttalersystem

Velg innstillingen i overensstemmelse med høyttalerne som er koblet til.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Power Amp Assign

Innstillinger

Surround

Velg dette alternativet når du bruker et vanlig høyttalersystem (ikke bruker Zone B-høyttalere eller bi-amp-tilkoblinger).

BI-AMP

Velg dette alternativet når du kobler til fronthøyttalere som støtter bi-amp-tilkoblinger.

Zone B

Velg dette alternativet når du bruker Zone B-høyttalere i tillegg til høyttalersystemet i hovedsonen (Zone A).