Registrera en scen

Du kan ändra standardinställningarna och registrera funktionen som har tilldelats varje SCENE-knapp.

OBS!
  • Vi rekommenderar att scenen registreras med uppspelning av det innehåll di vill registrera.
  1. Utför följande åtgärder när du vill förbereda de inställningar som du vill tilldela till en scen.
  • Välj en ingångskälla
  • Välj ett ljudprogram eller rak avkodning
  • Aktivera/inaktivera Compressed Music Enhancer
  • Aktivera/inaktivera SCENE-länkuppspelning
  • Aktiverar/inaktiverar ljudutmatningen till Zone A/B
  1. Håll ned önskad SCENE-knapp till dess att ”SET Complete” visas på frontpanelens display.
  • Detta avslutar registreringen.