Spela upp digitalt komprimerade format med utökat ljud (Compressed Music Enhancer)

Tryck på ENHANCER för att aktivera Compressed Music Enhancer lägger till djup och bredd i ljudet så att du kan njuta av ett dynamiskt ljud nära det ursprungliga ljudet innan det komprimerades. Den här funktionen kan användas tillsammans med alla andra ljudlägen.

Varje gång du trycker på knappen aktiveras eller inaktiveras Compressed Music Enhancer.

OBS!
  • Compressed Music Enhancer fungerar inte för följande ljudkällor.
  • Signaler med en samplingsfrekvens över 48 kHz
  • DSD-ljud
  • Det går även att använda ”Enhancer” i menyn ”Option” för att aktivera/inaktivera Compressed Music Enhancer. För mer information, se följande: