Manövrera Zone B

Grundläggande förfarande för att spela upp musik i Zone B är enligt följande.

  1. Skjut Zone-omkopplaren till ”ZONE B”.
  1. Tryck på z (receiver på/av).
  • När du trycker på knappen aktiverar/inaktiverar du ljudutmatningen för ZONE B.
  1. Använd knapparna för val av ingång för att välja en ingångskälla.
OBS!
Samma ingångskälla används för både Zone A och Zone B.
  1. Starta uppspelningen på den externa enheten eller välj en radiostation.