Stille inn ditt høyttalersystem

Velg innstillingen i overensstemmelse med høyttalerne som er koblet til.

Setup-menyen

"Speaker" > "Power Amp Assign"

Innstillinger

Basic

Velg dette alternativet når du bruker et normalt høyttalersystem (ikke bruker Zone2-høyttalere eller en bi-amp-tilkobling).

7.1 +1Zone

Velg dette alternativet når du bruker Zone2-høyttalere i tillegg til 7.1-systemet i hovedsonen.

5.1.2 +1Zone

Velg dette alternativet når du bruker Zone2-høyttalere i tillegg til 5.1.2-systemet i hovedsonen.

5.1 BI-Amp

Velg dette alternativet når du kobler til høyttalere som støtter bi-amp-tilkobling.