Stille inn oppsett for presence-høyttalere

Velger et presence-oppsett når presence-høyttalere brukes. Denne innstillingen gir optimalisering av lydfelteffekten.

Setup-menyen

"Speaker" > "Configuration" > "Front Presence" > "Layout"

Innstillinger

Front Height

Velg dette alternativet når presence-høyttalere er montert på frontveggen.

Overhead

Velg dette alternativet når presence-høyttalere er montert i taket.

Dolby Enabled SP

Velg dette alternativet når du bruker Dolby Enabled-høyttalere som presence-høyttalere.

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når "Front Presence" er satt til "None". For mer informasjon om "Front Presence" i "Setup"-menyen, se følgende:
  • For mer informasjon om oppsettalternativene for presence-høyttalerne, se følgende: