Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Dit product maakt verbinding met Bluetooth-apparaten waarmee het al gekoppeld is.

Als u de stroom inschakelt wordt er gezocht naar het laatste Bluetooth-apparaat waarmee verbinding is gemaakt en wordt de verbinding automatisch hersteld.

Als dit product niet automatisch verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, wacht het op verbinding. Bedien het Bluetooth-apparaat om verbinding te maken met dit product.

Bij succesvolle verbinding hoort u de geluidsmelding 'Connected'. De indicator geeft het volgende weer.

OPMERKING
  • Dit product maakt verbinding met één Bluetooth-apparaat en kan niet met meerdere apparaten tegelijk verbinding maken.