Ansluta till en Bluetooth-enhet

Denna produkt ansluts till Bluetooth-enheter som den redan har registrerats (ihopparats).

När du slår på strömmen söker de efter den sista Bluetooth-enheten som de var anslutna till och anslutningen sker automatiskt.

Om produkten inte ansluter automatiskt till en Bluetooth-enhet väntar den på en anslutning. Använd Bluetooth-enheten för att ansluta till den här produkten.

Vid lyckad anslutning kommer du att höra ljudmeddelandet ”Connected”. Indikatorn visas enligt nedan.

OBS!
  • Denna produkt ansluts till en enda Bluetooth-enhet och kan inte anslutas till flera enheter samtidigt.