Een Bluetooth-apparaat registreren (koppelen)

Als er voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met een Bluetooth-apparaat, volg dan de onderstaande stappen om dit product te registreren (koppelen) bij dat apparaat.

  1. Stel dit product in op koppelmodus.
  • Houd bij uitgeschakeld product Functietoets ingedrukt tot de indicator knippert zoals in de onderstaande illustratie weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Pairing' in de oortelefoon en de oortelefoon gaat in de stand-by-modus registratie (koppeling).
  1. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat.
  • Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.
  1. Selecteer dit product in de lijst op uw Bluetooth-apparaat.
  • Bij succesvolle verbinding hoort u de geluidsmelding 'Pairing Successful'.
  • De indicator op dit product gaat blauw branden (ongeveer 20 seconden).
OPMERKING
  • De modus wachtstand koppelen wordt automatisch beëindigd na ongeveer twee minuten. Begin bij stap 1 om opnieuw te koppelen.
  • Met dit product kunnen maximaal 8 apparaten worden gekoppeld. Vanaf het 9e apparaat worden de oudste koppelingen verwijderd (de oudste het eerst).
  • Als er tijdens verbinden een wachtwoord nodig is, voer dan '0000' in.