Kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

  • Dit product en uw Bluetooth-apparaat kunnen zich te ver van elkaar bevinden.
  • Zorg dat dit product en het Bluetooth-apparaat zich dichter bij elkaar bevinden.
  • Er bevindt zich mogelijk een apparaat dichtbij dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetronoven, access point en dergelijke).
  • Gebruik dit product niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
  • De verbindingsinformatie voor het gekoppelde Bluetooth-apparaat werkt mogelijk niet correct.
  • Verwijder de verbindingsinformatie voor dit product van het Bluetooth-apparaat en koppel vervolgens dit product opnieuw met het apparaat.
  • De koppelingsinformatie voor het Bluetooth-apparaat dat was gekoppeld met dit product kan zijn gewist.
  • Koppel dit product opnieuw.
  • Dit product kan al zijn verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.
  • Ontkoppel het betreffende Bluetooth-apparaat en laat vervolgens dit product verbinding maken met het nieuwe apparaat.