Kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet

  • Produkten och din Bluetooth-enhet kan vara för långt ifrån varandra.
  • Flytta produkten närmare Bluetooth-enheten.
  • En enhet som avger elektromagnetiska vågor (som en mikrovågsugn, åtkomstpunkt osv.) kan finnas i närheten.
  • Använd inte denna produkt i närheten av andra enheter som avger elektromagnetiska vågor.
  • Anslutningsinformationen för den registrerade Bluetooth-enheten fungerar kanske inte korrekt.
  • Koppla bort anslutningsinformationen för denna produkt från Bluetooth-enheten och para sedan ihop produkten med enheten.
  • Registreringsinformationen för Bluetooth-enheten som registrerades på denna produkt kan ha tagits bort.
  • Para ihop denna produkt än en gång.
  • Produkten kanske redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet.
  • Koppla bort Bluetooth-enheten och anslut sedan denna produkt till den nya enheten.