Koppla från en Bluetooth-enhet

Följ stegen nedan för att koppla från en annan Bluetooth-enhet.

  • Koppla från öronsnäckorna genom att använda Bluetooth-enheten.
    • Produkten går in i standby-läge för en anslutning med en Bluetooth-enhet.
  • Slå av strömmen till Bluetooth-enheten.
    • Produkten går in i standby-läge för en anslutning med en Bluetooth-enhet.
  • Stäng av strömmen till produkten.