Registrera en Bluetooth-enhet (ihopparning)

När du först ansluter den här produkten till en Bluetooth-enhet ska du följa stegen nedan för att registrera (para ihop) produkten med den enheten.

  1. Ställ in denna produkt i ihopparningsläge.
  • Med strömmen avslagen håll Funktionsknapp intryckt tills indikatorn blinkar som visas i bilden nedan. Ett ljudmeddelande ”Pairing” hörs i öronsnäckorna och de går in i standby-läge för registrering (ihopparning).
  1. Aktivera Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten.
  • En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.
  1. Välj denna produkt från den här listan på din Bluetooth-enhet.
  • Vid lyckad anslutning kommer du att höra ljudmeddelandet ”Pairing Successful”.
  • Indikatorn på produkten lyser blått (i cirka 20 sekunder).
OBS!
  • Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt efter cirka två minuter. För att registrera dig igen ska du börja från steg 1.
  • Upp till 8 enheter kan registreras med produkten. Från 9 enheten på kommer äldre registreringar att raderas (den äldsta raderas först).
  • Om ett lösenord krävs för anslutning ska ”0000” matas in.