Indstilling af tiden for dvaletimeren

Enheden skifter til standbytilstand, efter den indstillede tid er gået. For at indstille tiden for dvaletimeren (120 min., 90 min., 60 min., 30 min., slukket) skal du trykke gentagne gange på SLEEP. Når dvaletimeren er aktiveret, lyser dvaletimerindikatoren på frontdisplayet.