Stille inn hvilemodus-timeren

Apparatet skifter til standby-modus når den innstilte tiden har gått. Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å stille inn tiden for hvilemodus-timeren (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off). Når hvilemodustimeren er på, lyser hvilemodus-indikatoren på frontdisplayet.