Valikkokielen valinta

Aseta haluamasi valikkokieli kytkemällä TV:n tulo näyttämään kuvaa laitteesta ja painamalla SETUP . Ja sen jälkeen valitse ”Language”-asetus ”System”-asetuskohdassa ”SETUP”-valikossa.