Velge menyspråk

For å stille inn ønsket menyspråk, bytt inngang på TV-en for å vise video fra apparatet og trykk på SETUP. Velg deretter “Language” i “System” i “SETUP”-menyen.