Välja menyspråk

För att ange önskat menyspråk, växla inmatningen för Tv:n så den visar video från enheten och tryck på SETUP. Och välj sedan ”Language” i ”System” på menyn ”SETUP”.