Rekkefølge for høyttalerkonfigurasjoner

Før apparatet tas i bruk skal høyttalerinnstillingene justeres, som f.eks. volumbalansen og akustiske parametere. Med den medfølgende YPAO-mikrofonen detekterer apparatet høyttalertilkoblinger og måler avstanden fra disse til dine lytteposisjoner som er måleposisjoner. Deretter optimaliserer apparatet automatisk høyttalerinnstillingene, som f.eks. volumbalansen og akustiske parametere. (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

MERK
 • Under måleprosessen sendes det ut testtoner ved høyt volum. Du kan ikke justere volumet.
 • Under denne måleprosessen skal du stå i et bakre hjørne i rommet, og merk deg følgende for å oppnå nøyaktig måling.
 • Sørg for at det er så stille som mulig i rommet.
 • Ikke blokker lyden mellom høyttalerne og YPAO-mikrofonen.
 • Ikke koble til hodetelefoner.
 1. Velg innstillinger av impedans for apparatets høyttalere etter behov.
 1. Konfigurer de tilhørende høyttalerinnstillingene.
 1. Juster volumet på subwooferen til det halve. Hvis crossover-frekvensen er justerbar, sett den på maks.
 1. Plasser YPAO-mikrofonen i din lytteposisjon (samme høyde som ørene).
 • Vi anbefaler bruk av et trefotstativ som mikrofonstativ for å justere lytteposisjonen (samme høyde som ørene dine). Du kan bruke trefotstativets skruer til å stabilisere mikrofonen.
 1. Koble YPAO-mikrofonen til YPAO-kontakten.
 • Følgende skjerm vises på TVen.
 • Hvis du vil aktivere et element under “Measuring option”, velg elementet og marker den tilhørende boksen.
 1. Start målingen som angitt i veiledningen som vises på skjermen.
 • Følgende skjerm vises på TVen når målingen avsluttes.

a

Advarselmelding (hvis tilgjengelig)

 1. Velg “Save” for å bruke måleresultatene i høyttalerinnstillingene.
 1. Koble YPAO-mikrofonen fra apparatet.
 • Dette fullfører optimaliseringen av høyttalerinnstillingene.
MERKNAD
 • YPAO-mikrofonen er følsom for varme, så den må ikke plasseres på steder hvor den kan bli utsatt for direkte sollys eller høye temperaturer (som f.eks. på toppen av AV-utstyr).
MERK
 • Det kan hende at en feilmelding vises under målingen.
 • YPAO Volume” i “Option”-menyen aktiveres automatisk etter YPAO-målingen. Deretter justeres høye og lave frekvensnivåer automatisk i samsvar med volumet slik at du får naturlig lyd også med lavt volum.
 • Hvis høyttalerinnstillingene som du har konfigurert manuelt ikke er egnet, skal du forkaste de manuelle innstillingene og laste inn tidligere YPAO-justeringer.
 • For å avbryte prosessen, koble fra YPAO-mikrofonen før du starter målingen.
 • YPAO-multi-måling kan ikke aktiveres med trådløse høyttalere.