Delenes navn og funksjoner på fjernkontrollen

Navn på deler og funksjoner på den medfølgende fjernkontrollen.

a

Fjernkontrollens signalsender

Sender fjernkontrollsignaler (infrarøde).

b

z (strøm)-knapp

Slår på/av sonen valgt med sonebryteren ().

c

Zone-bryter

Endrer sonen som kontrolleres av fjernkontrollen ().

d

SLEEP-knapp

Stiller inn hvilemodus-timeren ().

e

PARTY-knapp

Slår party-modus på/av ().

f

SCENE-knapper

Skifter, med ett trykk, mellom flere sett med innstillinger ved hjelp av SCENE-funksjonen. Slår også på apparatet når det er i standby-modus ().

g

Valgknapper for innganger

Velger en inngangskilde for avspilling.

MERK

  • Trykk på NET gjentatte ganger for å velge en ønsket nettverkskilde.

hknqst Betjeningsknapper for ekstern enhet

Kontrollerer avspilling på den HDMI Control-kompatible avspillingsenheten.

MERK

  • Avspillingsenhetene må støtte HDMI Control. Noen HDMI Control-kompatible enheter kan ikke brukes.
  • Du kan stille inn funksjonen til å bruke fargeknappene til andre ting enn betjening av enheter tilkoblet apparatet med en HDMI-kabel ().

h

PRESET-knapper

Velger en forhåndsinnstilt radiostasjon ().

Henter frem Bluetooth-, USB- eller nettverksinnhold som er registrert som en snarvei ().

i

OPTION-knapp

Viser Option-menyen på TV-en ().

j

SETUP-knapp

Viser Setup-menyen på TV-en ().

k

ENTER/Markør, RETURN-taster

Betjener menyen på TV-en.

l

HELP-knapp

TVens skjermmeny viser beskrivelsen av et uttrykk i markørposisjonen. Denne tasten er aktivert når "?"-ikonet vises i skjermmenyen.

m

Lydmodus-knapper

Velger et lydprogram eller en surround-dekoder ().

MERK

  • Du kan stille inn funksjonen til å bruke PROGRAM-knappene til andre ting enn valg av lydprogram ().

n

Avspillingsbetjeningsknapper

Kontrollerer avspilling av USB-minnepinner, musikkmedieserver (PC-er/NAS) eller radio.

o

HDMI OUT-knapp

Velger HDMI OUT kontakter som skal brukes til video/audio-utgang ().

p

PURE DIRECT-knapp

Aktiverer/deaktiverer Pure Direct ().

r

AI-knapp

Slår på/av SURROUND:AI-modusen ().

s

VOLUME-knapper

Justerer volumet.

t

MUTE-knapp

Demper lydutgangen.