Registrere et favorittinnhold som snarvei

Du kan registrere favorittinnhold (som f.eks. musikk lagret på mediaservere og internettradiostasjoner) som snarveier.

  1. Spill av en sang eller en radiostasjon som skal registreres.
  1. Hold inne MEMORY i 3 sekunder.
  • MEMORY”, snarveisnummeret som innholdet vil bli lagret til, og ”Empty” vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på MEMORY.
  • Det registrerte snarveinummeret og “Memorized” vises på frontdisplayet.
  • Dette fullfører registreringen.
MERK
  • For å endre snarveinummeret som innholdet vil bli registrert på, bruk PRESET til å velge snarveinummeret.
  • Du kan registrere opp til 40 typer med innhold som snarveier.
  • Du kan også bruke “Favorites”-funksjonen til å lagre den gjeldende radiostasjon du lytter til på Internett når du velger “NET RADIO” som inngangskilde.
  • Apparatet registrerer Bluetooth AirPlay som en inngangskilde. Det er ikke mulig å registrere individuelt innhold.