Grunnleggende prosedyre i Zone

Grunnleggende prosedyre for avspilling i Zone er som følger. Den Zone som er valgt med Zone-bryteren kan betjenes.

  1. Slår på sonen.
  1. Skru av de eksterne enhetene som er koblet til apparatet.
  1. Bruk inngangsvalgknappene for å velge en inngangskilde.
  1. Start avspilling på den eksterne enheten eller velg en radiostasjon.
  1. Trykk på VOLUME for å justere volumet.
MERKNAD
  • For å unngå uventet støy skal du aldri spille av DTS-CDer i Zone2.
MERK
  • Du kan ikke velge “NET”, “USB” eller “Bluetooth” eksklusivt for hver sone. Hvis du for eksempel velger "SERVER" for Zone2 når "USB" er valgt for hovedsonen, vil inngangskilden for hovedsonen også skifte til "SERVER".
  • Soneinngangen skifter automatisk sammen med inngangskilden som velges i hovedsonen når "Main Zone Sync" er valgt som soneinngang.
  • For å justere sonevolumet, trykk på VOLUME eller MUTE når du bruker apparatets interne forsterker.
  • Se i instruksjonshåndboken for den eksterne enheten.