Postnamn och funktioner för bläddringsskärmen

När följande ingångskälla är vald visas bläddringsskärmen på TV:n.

  • SERVER
  • NET RADIO
  • USB

a

Statusindikatorer

Visar aktuella inställningar för slumpvis/upprepad uppspelning.

b

Innehållslista

Visar innehållslistan. Välj en post och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

c

Postnummer/total

d

Användningsmenyn

Välj en post och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

Ikon

Funktion

Flyttar 10 sidor i listan.

Flyttar en sida i listan.

Flyttar till uppspelningsskärmen.

OBS!
  • Visade poster kan variera beroende på ingångskälla.
  • När ”Video Out” i menyn ”Option” är satt till något annat än ”Off” kommer videoinmatning via motsvarande video in-jack visas på TV:n. Du kan visa bläddringsskärmen på TV:n genom att trycka på någon markörknapp och även stänga den genom att trycka på vänster markörknapp. Bläddringsskärmen stängs automatiskt om ingen operation utförs under en minut.
  • Musikinnehåll levererat från strömningstjänster kan manövreras med MusicCast Controller på din mobila apparat.