Elementenes navn og funksjoner på navigasjonsskjermen

Når følgende inngangskilde er valgt, vises navigasjonsskjermen på TV-en.

  • SERVER
  • NET RADIO
  • USB

a

Statusindikatorer

Vis gjeldende shuffle/repeat-innstillinger.

b

Innholdsliste

Viser listen med innhold. Velg et element og trykk på ENTER for å bekrefte valget.

c

Elementnummer/totalt

d

Betjeningsmeny

Velg et element og trykk på ENTER for å bekrefte valget.

Ikon

Funksjon

Flytter 10 sider i listen.

Flytter 1 side i listen.

Flytter til avspillingsskjermen.

MERK
  • Viste elementer varierer avhengig av inngangskilden.
  • Når “Video Out” i “Option”-menyen er stilt inn til bortsett fra “Off”, vises video fra den korresponderende videoinngangskontakten på TV-en. Du kan vise navigasjonsskjermen på TV-en ved å trykke på en markørknapp, og du kan også lukke den ved å trykke på den venstre markørknappen. Navigasjonsskjermen lukkes automatisk uten betjening i ett minutt.
  • Musikkinnhold fra strømmetjenester kan betjenes ved å bruke MusicCast Controller på mobilenheten din.