Velge en registrert scene

Trykk på en SCENE-talltast på fjernkontrollen, så vil innstillingene som er lagret på den tilhørende scenen bli valgt direkte. Alternativt kan du også velge en lagret scene ved å trykke på SCENE-knappen gjentatte ganger. Apparatet slår seg på automatisk når den er i standby-modus.

[Søkeord]#Q04 SCENE

MERK
  • Du kan også velge en registrert scene 1 til 4 ved å trykke på SCENE (4 tall) på frontpanelet.
  • SCENE-funksjonen kan velges for hver enkelt sone. Sett sonebryteren til den sonen du ønsker å velge en lagret scene for, og trykk på en talltast eller SCENE-knappene gjentatte ganger.

Som standard er følgende inngangskilde lagret for hver SCENE-talltast. Du kan også kontrollere andre registrerte innstillingene i “Scene Setting” i “Setup”-menyen.

Hovedsone

SCENE nummertast 1: HDMI1

SCENE nummertast 2: TUNER

SCENE nummertast 3: AUDIO2

SCENE nummertast 4: NET RADIO

SCENE nummertast 5: HDMI2

SCENE nummertast 6: HDMI3

SCENE nummertast 7: TV

SCENE nummertast 8: SERVER

Zone2/Zone3

SCENE nummertast 1: AUDIO1

SCENE nummertast 2: TUNER

SCENE nummertast 3: AUDIO2

SCENE nummertast 4: NET RADIO

SCENE nummertast 5: AUDIO3

SCENE nummertast 6: AUDIO1

SCENE nummertast 7: AUDIO1

SCENE nummertast 8: SERVER

Zone4

SCENE nummertast 1: HDMI1

SCENE nummertast 2: HDMI2

SCENE nummertast 3: HDMI3

SCENE nummertast 4: HDMI4

SCENE nummertast 5: HDMI5

SCENE nummertast 6: HDMI6

SCENE nummertast 7: HDMI7

SCENE nummertast 8: HDMI1