Valg av elementer som skal inkluderes som scene-tilordninger

Velger elementer som skal inkluderes som scene-tilordninger. Du kan også vise innstillingene som nå tilordnet den valgte scenen.

Setup-menyen

Scene” > “Scene Setting

  1. Velg SCENE-navnet og trykk på ENTER.
  1. Velg et element og trykk på ENTER.
  • Det markerte elementet er inkludert. Det umarkerte elementet er ekskludert.
MERK
  • For å gjenopprette standardinnstillingene for den valgte scenen, velg "Reset" og trykk på ENTER.
  • For å bruke HDMI Control og synkroniserte operasjoner, må du konfigurere HDMI-innstillingene på apparatet.