Välja en registrerad scen

Tryck på SCENE sifferknappen på fjärrkontrollen och inställningarna registrerade till motsvarande scen kommer att väljas direkt. Alternativt, du kan även välja en registrerad scen genom att trycka på SCENE växlingsknapp upprepade gånger. Receivern slås på automatiskt när den är i standby-läge.

[Sök tagg]#Q04 SCENE

OBS!
  • Du kan även välja en registrerad scen 1 till 4 genom att peka på SCENE (4 nummer) på frontpanelen.
  • SCENE-funktionen kan väljas för varje zon. Sätt zon-brytaren till zonen för vilken du vill välja en registrerad scen och tryck på en numrerade knapp eller tryck på SCENE-knapparna flera gånger.

Som standard registreras följande ingångskällor för varje SCENE-sifferknapp. Du kan också kontrollera registrerade inställningar i ”Scene Setting” på menyn ”Setup”.

Huvudzon

SCENE sifferknapp 1: HDMI1

SCENE sifferknapp 2: TUNER

SCENE sifferknapp 3: AUDIO2

SCENE sifferknapp 4: NET RADIO

SCENE sifferknapp 5: HDMI2

SCENE sifferknapp 6: HDMI3

SCENE sifferknapp 7: TV

SCENE sifferknapp 8: SERVER

Zone2/Zone3

SCENE sifferknapp 1: AUDIO1

SCENE sifferknapp 2: TUNER

SCENE sifferknapp 3: AUDIO2

SCENE sifferknapp 4: NET RADIO

SCENE sifferknapp 5: AUDIO3

SCENE sifferknapp 6: AUDIO1

SCENE sifferknapp 7: AUDIO1

SCENE sifferknapp 8: SERVER

Zone4

SCENE sifferknapp 1: HDMI1

SCENE sifferknapp 2: HDMI2

SCENE sifferknapp 3: HDMI3

SCENE sifferknapp 4: HDMI4

SCENE sifferknapp 5: HDMI5

SCENE sifferknapp 6: HDMI6

SCENE sifferknapp 7: HDMI7

SCENE sifferknapp 8: HDMI1