Nyte multikanals avspilling uten lydfelteffekter (surround-dekoder)

Apparatet aktiverer multikanals avspilling fra 2-kanals/multikanals kilder uten lydfelteffekter. Dette brukes når “SURROUND DECODE” er valgt med PROGRAM-knappene.

Trykk på SUR. DECODE for å velge en surround-dekoder. Hver gang du trykker på SUR. DECODE, vil surround-dekoderen endres.

Auto

Bruker dekoderen som velges automatisk av inngangskilden.

DTS Neural:X-dekoderen velges for DTS-kilder, og Dolby Surround-dekoderen velges for andre kilder. AURO-3D-signalet som sendes av DTS-HD blir imidlertid ikke valgt automatisk, så du må velge “AURO-3D” manuelt.

tDsur

Dolby Surround-dekoder.

Utvider lyden ved hjelp av en metode som optimaliserer oppsettet for de installerte høyttalerne. Et virkelig akustisk rom (inkludert tak) vil bli skapt spesielt når objektbasert lyd (som f.eks. Dolby Atmos-innhold) spilles av.

Neural:X

DTS Neural:X-dekoder.

Utvider lyden ved hjelp av en metode som optimaliserer oppsettet for de installerte høyttalerne. Et virkelig akustisk rom (inkludert tak) vil bli skapt spesielt når objektbasert lyd (som f.eks. DTS:X-innhold) spilles av.

AURO-3D

AURO-3D-dekoder.

Utvider lyden ved hjelp av en metode som optimaliserer oppsettet for de installerte høyttalerne. Sørg for å velge “AURO-3D” for å spille av AURO-3D.

MERK
  • Den valgte surround-dekoderen vil kanskje ikke fungere med visse inngangskilder.
  • Vi anbefaler Dolby Surround når nettverksstrømmingen bruker Dolby-innhold.
  • DTS Neural:X-dekoderen fungerer ikke på DTS-signaler med samplingsfrekvens over 48 kHz.
  • Når Dolby Surround-dekoderen eller DTS Neural:X-dekoderen er valgt, fungerer ikke følgende virtuelle prosessering.
  • Virtual CINEMA FRONT
  • Virtual CINEMA DSP