Stille inn funksjonene for fargeknappene på fjernkontrollen

Stiller inn funksjonen for RED/GREEN/YELLOW/BLUE-knappen på fjernkontrollen.

Setup-menyen

System” > “Remote Key” > “Color Key

Innstillinger

Default

Tilordner funksjonene til enhetene som er koblet til apparatet, til en HDMI-kabel.

Innstillingene er aktivert når “HDMI Control” i “Setup”-menyen er satt til “On”.

TV Control

Tilordner funksjonene til TV Control til hver enkelt knapp.

RED: EXIT (lukker menyen på TVen)

GREEN: INFO (viser informasjon om TVen, som f.eks. oppløsning)

YELLOW: BROADCAST (skifter type TV-sending)

BLUE: INPUT (skifter TV-inngang)

Innstillingene er aktivert når “HDMI Control” i “Setup”-menyen er satt til “On”.

Display Control

Tilordner funksjonene til Display Control til hver enkelt knapp.

RED: Dimmer- (gjør frontdisplayet og indikatorer mørkere)

GREEN: Dimmer+ (gjør frontdisplayet og indikatorer lysere)

YELLOW: Display item - (viser den forrige informasjonen på frontdisplayet)

BLUE: Display item + (viser den neste informasjonen på frontdisplayet)

MERK
  • Hvis du vil bruke HDMI Control må du utføre link-oppsett for HDMI Control etter tilkobling av enheter som er kompatible med HDMI Control når denne funksjonen er stilt til “Default” eller “TV Control”.
  • HDMI Control og HDMI Control-linkfunksjonen vil kanskje ikke fungere korrekt når denne funksjonen stilt til “Default” eller “TV Control”.