Manuell registrering av en radiostasjon

Still inn på en DAB-radiostasjon og registrer den på et forhåndsinnstillingsnummer.

  1. Still inn på ønsket radiostasjon.
  1. Hold inne MEMORY i 3 sekunder.
  1. Trykk på PRESET for å velge forhåndsinnstillingsnummeret.
  1. Trykk på MEMORY.
  • Dette fullfører registreringen.
MERK
  • Du kan registrere opp til 40 radiostasjoner som forhåndsinnstillinger.
  • Hold inne MEMORY i 5 sekunder etter at du har søkt deg fram til den ønskede radiostasjonen slik at du kan lagre den i det neste ubrukte forhåndsinnstillingsnummeret etter det forrige lagrede nummeret.
  • Trykk på BAND for å avbryte lagringen.
  • Frontdisplayet går automatisk tilbake til inngangsvalgmodusen uten betjening i 30 sekunder.