Manuel registrering af en radiostation

Stil ind på en radiostation og registrer den til et forudindstillet nummer.

  1. Stil ind på den ønskede radiostation.
  1. Hold MEMORY nede i 3 sekunder.
  1. Tryk på PRESET for at vælge det forudindstillede nummer.
  1. Tryk på MEMORY.
  • Dette afsluttes registreringen.
BEMÆRK
  • Du kan registrere op til 40 radiostationer som faste stationer.
  • Hold ned på MEMORY i 5 sekunder efter indstilling til den ønskede radiostation, så du kan registrere den til det næste tomme (ubenyttede) forudindstillede nummer, efter det senest registrerede nummer.
  • For at annullere registreringen skal du trykke på BAND.
  • Frontdisplayet vender automatisk tilbage til indgangsvalgtilstanden uden betjeninger i 30 sekunder.