Een radiozender handmatig registreren

Stem af op een radiozender en registreer deze als een voorkeuzezender.

  1. Stem af op de gewenste radiozender.
  1. Houd MEMORY 3 seconden ingedrukt.
  1. Druk op PRESET en selecteer het voorkeuzenummer.
  1. Druk op MEMORY.
  • Hiermee is de registratie voltooid.
OPMERKING
  • U kunt tot 40 FM/AM-zenders registreren als voorkeuzezenders.
  • Houd MEMORY 5 seconden ingedrukt nadat u hebt afgestemd op de gewenste radiozender zodat u deze kunt registreren onder het volgende lege (ongebruikte) voorkeuzenummer na het meest recentelijk geregistreerde nummer.
  • Druk op BAND om het registreren te annuleren.
  • Het display op het voorpaneel keert automatisch terug naar de signaalbronkeuzestand wanneer er 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd.