Valg af emner, der skal medtages som sceneopgaver

Vælger emner, der skal medtages som sceneopgaver. Du kan også se de indstillinger, der aktuelt er tildelt til den valgte scene.

Opsætningsmenu

"Scene" > "Scene Setting"

  1. Vælg SCENE-navnet og tryk på ENTER.
  1. Vælg et element og tryk på ENTER.
  • Det markerede element er inkluderet. Det umarkerede element er udelukket.
BEMÆRK
  • For at gendanne standardindstillingerne for det valgte lydprogram, vælg "Reset" og tryk på ENTER.
  • For at bruge HDMI Control og synkroniserede betjeninger er du nødt til at konfigurere HDMI-indstillingerne på enheden.