Välj poster som ska inkluderas i scentilldelningarna

Väljer poster som ska inkluderas i scentilldelningarna. Du kan även se inställningar som för närvarande är tilldelade vald scen.

Setup-menyn

Scene” > ”Scene Setting

  1. Välj SCENE-namn och tryck på ENTER.
  1. Välj en post och tryck på ENTER.
  • Markerade poster är inkluderade. Poster som inte är markerade är uteslutna.
OBS!
  • För att återställa standardinställningarna för vald scen välj ”Reset” och tryck på ENTER.
  • För att använda HDMI-styrning och synkroniserade operationer måste du konfigurera HDMI-inställningarna på enheten.