Instellen van de functie van de PROGRAM-toetsen op de afstandsbediening

Stelt de functie in die is toegewezen aan de PROGRAM-toetsen op de afstandsbediening. U kunt de PROGRAM-toetsen gebruiken voor iets anders dan het selecteren van het geluidsprogramma.

Instelmenu (Setup)

System” > “Remote Key” > “PROGRAM Key

Instellingen

Assign1

Schakelt het selecteren van DSP-programma's in.

Assign2

Schakelt alleen het selecteren van DSP Movie/Music-programma's in.

De omhoog-toets van de PROGRAM-toetsen: heen en weer schakelen tussen programma's in de categorie “MOVIE”

De omlaag-toets van de PROGRAM-toetsen: heen en weer schakelen tussen programma's in de categorie “MOVIE”

Assign3

Schakelt het selecteren van de NETWORK-signaalbronnen in.

Assign4

Schakelt bladeren naar de vorige/volgende pagina van het bladerscherm in.

Assign5

Schakelt het nauwkeurig instellen van het volume van de subwoofer in.

Assign6

Schakelt het instellen van het volume van dialooggeluid in.

Assign7

Schakelt het selecteren van de instellingen voor shuffle/herhaalde weergave in.

De omhoog-toets van de PROGRAM-toetsen: herhaalde weergave

De omlaag-toets van de PROGRAM-toetsen: shuffle

Assign8

Geeft informatie weer op het scherm.

De omhoog-toets van de PROGRAM-toetsen: de huidige statusinformatie wordt getoond op het tv-scherm

De omlaag-toets van de PROGRAM-toetsen: de huidige statusinformatie op het tv-scherm wordt gesloten

OPMERKING
  • Afhankelijk van deze instelling is het mogelijk dat de PROGRAM-toetsen ook zullen werken in de zone.