Ställa in funktionen för PROGRAM-knappar på fjärrkontrollen

Ställer in funktionen som tilldelas till PROGRAM-knapparna på fjärrkontrollen. Du kan använda PROGRAM-knapparna för annat än ljud-programval.

Setup-menyn

System” > ”Remote Key” > ”PROGRAM Key

Inställningar

Assign1

Aktiverar val av DSP-program.

Assign2

Aktiverar val av bara DSP Movie/Musikprogram.

Upp-knappen för PROGRAM-knapparna: växla mellan program i kategorin ”MOVIE”

Ner-knappen för PROGRAM-knapparna: växla mellan program i kategorin ”MUSIC”

Assign3

Aktiverar val av NETWORK-källor.

Assign4

Aktiverar flytt till föregående/följande sida i bläddringsskärmen.

Assign5

Aktiverar finjustering av subwoofervolymen.

Assign6

Aktiverar justeringsvolymnivån för dialogljud.

Assign7

Aktiverar val av inställningarna för slumpvis/repeterad.

Upp-knappen på PROGRAM-knapparna: repeterad

Ner-knappen på PROGRAM-knapparna: slumpvis

Assign8

Visar information på skärmen.

Upp-knappen på PROGRAM-knapparna: visar aktuell status informationen på TV:n

Ner-knappen på PROGRAM-knapparna: stänger aktuell status information på TV:n

OBS!
  • Beroende på denna inställning kan det hända att PROGRAM-knapparna kan vara tillgängliga i zonen.