Indstilling af strømforbindelseslåsen fra enheden til MusicCast-kompatible enheder

Vælger, om tænding for strømmen af enheden (masterenheden) også tænder for strømmen af andre enheder (slaveenhederne) i MusicCast-netværket.

Opsætningsmenu

"Network" > "MusicCast Link Power Interlock"

Indstillinger

Off

Deaktiverer strømforbindelseslåsen fra enheden til MusicCast-kompatible enheder.

On

Aktiverer strømforbindelseslåsen fra enheden til MusicCast-kompatible enheder.