Ställ in strömsammankopplingen från enheten till MusicCast-kompatibla apparater

Väljer om påslagning av strömmen för enheten (huvudenheten) även slår på strömmen för andra apparater (sekundärapparat) för MusicCast nätverket.

Setup-menyn

Network” > ”MusicCast Link Power Interlock

Inställningar

Off

Inaktiverar strömsammankopplingen från enheten till MusicCast-kompatibla apparater.

On

Aktiverar strömsammankopplingen från enheten till MusicCast-kompatibla apparater.