Stille inn strømlås fra apparatet til MusicCast-kompatible enheter

Velger om det å slå på strømmen for apparatet (masterenheten) også slår på strømmen for andre enheter (slaveenhetene) i MusicCast-nettverket.

Setup-menyen

Network” > “MusicCast Link Power Interlock

Innstillinger

Off

Deaktiverer strømlås fra apparatet til MusicCast-kompatible enheter.

On

Aktiverer strømlås fra apparatet til MusicCast-kompatible enheter.