Indstilling af brug af HDMI-kontrol

Vælger, om der skal anvendes HDMI Control, som betjener HDMI Control-kompatible enheder.

Opsætningsmenu

"Video/HDMI" > "HDMI Control" > "HDMI Control"

Indstillinger

Off

Deaktiverer HDMI-kontrol.

On

Aktiverer HDMI-kontrol.

Indstillingerne i "ARC" og "Standby Sync" anvendes.

BEMÆRK
  • Du er nødt til at udføre HDMI Control-linkopsætningen efter tilslutning af HDMI Control-kompatible enheder.