HDMI Control-toiminnon käyttöasetus

Valitsee, käytetäänkö HDMI-ohjausta, joka ohjaa HDMI-ohjaus-yhteensopivia laitteita.

SETUP-valikko

Video/HDMI” > ”HDMI Control” > ”HDMI Control

Asetukset

Off

Valitse HDMI-ohjaus pois käytöstä.

On

Valitse HDMI-ohjaus käyttöön.

Asetuksia kohdissa ”ARC” ja ”Standby Sync” sovelletaan.

HUOM!
  • Sinun tulee tehdä HDMI-ohjausasetukset HDMI-ohjausta tukevien laitteiden kytkemisen jälkeen.