Ställa in användningen av HDMI-styrning

Väljer om HDMI-styrning ska användas vilket manövrerar HDMI-styrning kompatibla apparater.

Setup-menyn

Video/HDMI” > ”HDMI Control” > ”HDMI Control

Inställningar

Off

Inaktiverar HDMI-styrning.

On

Aktiverar HDMI-styrning.

Inställningarna i ”ARC” och ”Standby Sync” appliceras.

OBS!
  • Du måste utföra HDMI-styrning länk inställning efter att du har anslutit de HDMI-styrningskompatibla enheterna.