Opdatering af firmware via netværket

Når enheden er tilsluttet til internettet, og der er en firmwareopdatering klar, vises følgende meddelelse, efter der er trykket på SETUP.

Bekræft meddelelsen og start firmwareopdateringen via netværket.

OBS!
 • Brug ikke apparatet eller frakobl strømkablet eller netværkskablet under firmwareopdatering. Hvis firmwareopdateringen afbrydes, er der en mulighed for, at enheden ikke vil fungere. I dette tilfælde skal du kontakte din nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter for at anmode om reparation.
 1. Læs beskrivelsen på skærmen.
 1. Vælg "START".
 • Skærmbilledet slukker, og firmwareopdateringen begynder.
 1. Når "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" vises på frontdisplayet, skal du trykke på z på frontpanelet.
 • Opdateringen af firmwaren er udført.
BEMÆRK
 • Firmware opdateringen tager cirka 20 minutter eller mere.
 • Hvis internetforbindelsens hastighed er langsom, eller enheden er tilsluttet til det trådløse netværk, får du muligvis ikke meddelelsen om den nye firmware afhængigt af den trådløse forbindelses tilstand. I dette tilfælde skal du opdatere firmwaren med USB-flashdrevet.

Reservation for firmwareopdatering

I trin 2 skal du vælge "LATER" for at foretage en reservation for udførelse af firmwareopdatering, når enheden slukkes.

Med en opdateringsreservation vises bekræftelsesskærmen for firmwareopdatering, når du slukker for enheden.

Tryk på ENTER på frontpanelet eller fjernbetjeningen for at starte firmwareopdateringen. Når firmwareopdateringen er færdig, slukker enheden automatisk.

BEMÆRK
 • Enheden slukker automatisk uden at udføre firmwareopdateringen, hvis to minutter passerer efter skærmen for at bekræfte, at firmwareopdateringen vises.
 • For at annullere firmwareopdateringsprocessen skal du trykke på RETURN på frontpanelet eller fjernbetjeningen, og enheden slukker.
 • Enheden slukkes uden at udføre firmwareopdateringen, hvis du slukker for enheden med MusicCast Controller.