Firmwareopdateringer

Ny firmware, der giver yderligere funktioner eller produktforbedringer vil frigives efter behov. For detaljer om firmware skal du besøge Yamaha-webstedet. Enhedens firmware kan opdateres via netværket er vha. et USB-flashdrev.

Når enheden er tilsluttet til internettet

Hvis der er en firmwareopdatering klar, lyser indikatoren for firmwareopdatering på frontdisplayet.

BEMÆRK
  • Indikatoren for firmwareopdatering lyser muligvis ikke, når der er en seneste firmwareopdatering tilgængelig.
  • Hvis internetforbindelsens hastighed er langsom, eller enheden er tilsluttet til det trådløse netværk, får du muligvis ikke meddelelsen om den nye firmware afhængigt af den trådløse forbindelses tilstand. I dette tilfælde skal du opdatere firmwaren med USB-flashdrevet.