Automatisk registrering af FM-radiostationer (Auto Preset)

Du kan registrere FM-radiostationer automatisk. FM-radiostationer med kraftige signaler registreres automatisk til de forudindstillede numre.

  1. Vælg FM-båndet.
  1. Hold MEMORY nede i 3 sekunder.
  1. Tryk på PRESET for at vælge det forudindstillede nummer hvorfra registreringen skal starte.
  1. Tryk på [jTUNING].
  • Auto Preset-processen begynder.
BEMÆRK
  • Du kan registrere op til 40 radiostationer som faste stationer.
  • For at annullere den automatiske forudindstillede proces, tryk på BAND.
  • (Kun modeller i Storbritannien, Europa og Rusland)
    Auto Preset-funktionen registrerer kun Radio Data System radio- og tv-stationer.