FM-radiozenders automatisch registreren (Auto Preset)

U kunt FM-radiozenders automatisch laten registreren. FM-radiozenders met sterke signalen worden automatisch geregistreerd onder de voorkeuzenummers.

  1. Selecteer de FM-radioband.
  1. Houd MEMORY 3 seconden ingedrukt.
  1. Druk op PRESET om het voorkeuzenummer vanaf waar u de registratie wilt starten te selecteren.
  1. Druk op [jTUNING].
  • Het automatisch registreren van voorkeuzezenders zal nu beginnen.
OPMERKING
  • U kunt tot 40 FM/AM-zenders registreren als voorkeuzezenders.
  • Druk op BAND als u het automatisch registreren van voorkeuzezenders wilt annuleren.
  • (Alleen modellen voor het V.K., Europa en Rusland)
    Alleen Radio Data System-zenders worden automatisch geregistreerd met de functie Auto Preset.